Quality-assured materials for gaskets

BEGRA Granulate GmbH & Co. KG

More information to manufacturer

BEGRA Granulate GmbH & Co. KG

Material Type
Colour
Substance
Temp. class
Application class
Begra flex 2054SchwarzPVC-P5G
Begra flex 2054 F7LichtgrauPVC-P5G
Begra flex 2054COGrauPVC-P5G
Begra flex 2054COSchwarzPVC-P5G
Begra flex 2054CO F7WeißPVC-P5G
Begra flex 2054CO F7HellgrauPVC-P5G
Begra flex 2200SchwarzPVC-P5W
Begra flex 3300SchwarzPVC-P5W
Begra flex 3300 F7LichtgrauPVC-P5W
Begra flex 3300 F7WeißPVC-P5G
Begra flex 3300 F7SilbergrauPVC-P5G
Begra flex 33850SW/60GrauPVC-P5W
Begra flex 4400SchwarzPVC-P5G
Begra flex 4400LichtgrauPVC-P5G
Begra flex 4400 F7WeißPVC-P5G
Begra flex 7254SchwarzPVC-P5G
Begra flex 7260SchwarzPVC-P5G
Begra flex 7265SchwarzPVC-P5G

TO TOP